Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Sociale dienst Dienstencentrum

De Sociale dienst van het dienstencentrum richt zich (voornamelijk) tot senioren en hun familieleden en/of mantelzorgers. Je kan er terecht voor ondersteuning bij de uitbouw van de thuiszorg, hulp bij het zoeken en aanvragen van premies, hulp bij het invullen van formulieren, het leggen van contacten met andere organisaties of diensten, enzovoort.
Personenalarmsysteem

Wat

Een PAS is een personenalarmsysteem dat senioren en hulpbehoevende personen ondersteunt bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Door middel van een simpele druk op een zendertje kan men hulp inroepen bij bijvoorbeeld een valpartij of wanneer men zich onwel voelt. Een alarmcentrale ontvangt dag en nacht alle oproepen en contacteert op haar beurt de hulpdiensten, buren of familie.

Kostprijs

Voor de huur van een personenalarmtoestel betaalt men maandelijks abonnementsgeld. De prijs bedraagt 14€ en neemt procentueel af naargelang het inkomen.

Verdere inlichtingen: Sociale dienst DCJuridisch advies

Wat

Met je vragen op het gerechtelijk vlak, bijvoorbeeld rond huurwetgeving, echtscheidingswetgeving, onderhoudsplicht, enzovoort, kan je terecht bij het juridisch advies. Als uit het eerste contact blijkt dat het nodig is om verdere hulp van een advocaat te krijgen en je hebt het financieel moeilijk, worden alle stappen ondernomen om een advocaat “pro deo” te verkrijgen.

Kostprijs

Als inwoner van de gemeente kan je volledig kosteloos beroep doen op dit juridisch advies.

Waar en wanneer

Het juridisch advies gaat in de oneven weken door op het secretariaat van het OCMW, Kouterlaan 19, 9070 Heusden en in de even week in het Dienstencentrum de Reinaert, Kerkham 3d, 9070 Destelbergen en dit telkens om 13u30.

Verdere inlichtingen: Sociale dienst DC of Secretariaat OCMW Destelbergen op 09/230.08.99Maaltijden aan huis

Wat

Wanneer je het moeilijker krijgt omwille van ziekte, invaliditeit of ouderdom om zelf te koken, kan je beroep doen op de dienst ‘warme maaltijden aan huis’. De maaltijdenbedeling wordt verzorgd door traiteur Cactus, waarmee het OCMW een samenwerkingsverband heeft.

Kostprijs en praktische info

De prijs van een maaltijd bedraagt 6€ en bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. Indien noodzakelijk kan een dieetmaaltijd voorzien worden. Men kan iedere dag een maaltijd vragen, ook op zaterdag, zondag en feestdagen. Maaltijden op zon- en feestdagen worden de dag ervoor geleverd. De maaltijden worden tussen 11u en 13u geleverd.

Verdere inlichtingen: Sociale dienst DCMantelzorgtoelage/Thuiszorgtoelage

Wat

Mantelzorgtoelage

De gemeente Destelbergen biedt een mantelzorgtoelage aan voor bejaarden die medisch hulpbehoevend zijn en bij een gezin thuis verzorgd wordt. De voorwaarden voor het ontvangen van deze mantelzorgtoelage zijn:

• Inwoner van Destelbergen zijn
• Medisch hulpbehoevend zijn
• Minstens 65 jaar oud zijn
• Verzorgd worden in het gezin

Thuiszorgtoelage

OCMW Destelbergen biedt, aanvullend op de mantelzorgtoelage van de gemeente, een thuiszorgtoelage aan waarbij er geen leeftijdsvoorwaarden zijn en waarbij de zorgvrager niet hoeft in te wonen bij de mantelzorger.

Zowel de mantelzorgtoelage als de thuiszorgtoelage bedraagt 625€ per verzorgingsjaar.
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de mantelzorgtoelage van de gemeente of denk je in aanmerking te komen voor de thuiszorgtoelage van het OCMW neem dan contact op met de sociale dienst van het dienstencentrum.

Verder inlichtingen: Sociale dienst DCSneeuwruimen

Wat

Indien je in de onmogelijkheid verkeert zelf sneeuw te ruimen omwille van ouderdom of invaliditeit en je beschikt over geen mantelzorger die deze klus voor jou kan klaren, kan je beroep doen op de dienst ‘sneeuwruimen’.

Aanvragen moeten op voorhand gebeuren. De dienst werkt niet in het weekend en op feestdagen.

Kostprijs

De prijs van een sneeuwruimingsbeurt kost 3€ per begonnen kwartier en wordt via maandelijkse facturatie aangerekend.

Verder inlichtingen: Sociale dienst DC of Mail Linde Van PeeContactgegevens Sociale dienst DC

OCMW Destelbergen
Saar De Boever
Kerkham 3d
9070 Destelbergen
09/218.03.13
Mail Saar De Boever