Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Woon- en Zorgcentrum KouterhofOCMW Destelbergen
Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
Tel: 09/230.08.99
Fax: 09/231.89.90
E-mail: Administratieve Dienstverlening


WOONZORGCENTRUM KOUTERHOF biedt zorg aan zorgbehoevende , valide bewoners en ouderen met dementie. 60 zorgmedewerkers geven dagelijks het beste van zichzelf in een sfeer van respect en hartelijkheid aan 101 bewoners.
Het wzc kouterhof is op zoek naar een enthousiaste medewerker (m/v) om het team te vervolledigen.


Vrijwilligers visie en een mogelijke taakomschrijving

Bijna dagelijks komen in het Woonzorgcentrum vrijwilligers. Zoveel meer, wordt mogelijk dankzij hen. Samen met het animatieteam en voltallige personeelsequipe ondersteunen zij onze doelstellingen en helpen deze te realiseren.
Wij streven er samen naar om de residenten een nieuwe ‘thuis’ te bieden.
Een huis, waar men onder vrienden, veiligheid en geborgenheid mag ervaren. Een huis, waar we samen kunnen tegemoetkomen aan de individuele noden en wensen van elke bewoner, en het algemeen “welbevinden” kunnen bevorderen.

“… En, of je nu als vrijwilliger chauffeur bent, koffie bedient, iemand z’n bril helpt poetsen of even bij iemand gaat zitten om te luisteren, al die dingen zijn even waardevol omdat ze gericht zijn naar iemand, omdat je de tijd doorbrengt, kan delen met iemand, omdat je terugkomt en een beetje familie van ons wordt, omdat je de buitenwereld naar binnen brengt.”

Vrijwilligers werken bij ons hoofdzakelijk in de namiddag en zijn vooral actief in de animatie. Het bedienen van de koffie wordt aldus als een animatief gebeuren aanzien.
Vrijwilligers werken hier geenszins in de verzorging.
Door de jaren heen kunnen wij terecht zeggen dat er tussen de bewoners, het personeel en de vrijwilligers een hechte band tot stand kwam.
“Goede” vrijwilligers zijn goud waard en zijn in wezen de perfecte aandachtspersonen voor sommige bewoners.


het bedienen van de koffie.


Dit is een zinvolle, drempelverlagende activiteit voor de vrijwilliger.

In de afdeling voor personen met dementie, huidige lotusafdeling, is het dan wel heel waardevol dat er tijdens het koffiegebeuren vrijwilligers meehelpen.
Hier is het een gedeelde activiteit met het personeel. De vrijwilligers kunnen meehelpen om de residenten te helpen bij het drinken of het eten, zodat elke resident rustig de tijd en liefdevolle aandacht krijgt.


Een mogelijke taakomschrijving voor vrijwilligers kan het volgende inhouden :

  1. Helpen bij het koffiegebeuren op de afdeling voor dementerende of bij zorgbehoevende bewoners.
  2. Meehelpen aan en eventueel na verloop van tijd zelfstandig uitvoeren (zonder animator) van bepaalde ontspanningsactiviteiten, oa zangstonde, spelnamiddag, kook- en handwerkactiviteit, feesten, bloemschikken, uitstappen enz...

De klemtoon van de aanwezigheid van deze vaste vrijwilligers ligt vooral op de herhaling en op het individuele contact dat zij met de bewoners leggen.
Het koffiegebeuren en de ontspanningsactiviteit is daarom een middel tot en geen doel op zich.
Die contacten zijn zeer waardevol en in wezen zijn deze vrijwilligers aandachtspersonen voor bepaalde bewoners.


Occasionele vrijwilligers


Deze personen zetten zich voornamelijk in voor het vervoer en begeleiden van residenten bij uitstappen, soms individueel vervoer op vraag van een resident (in samenspraak met de animatiedienst).


Vrijwilligers aangesloten bij een vereniging.


Deze personen werken mee aan ontspanningsactiviteiten en eventueel vervoer in groepsverband. O.a. : seniorenverengingen, seniorenraad, ziekenzorg….


Wij staan open voor nieuwe initiatieven in overleg met de kandidaat-vrijwilliger.

Wij denken hierbij aan personen met ervaring in de palliatieve zorg, stervensbegeleiding.


Vereisten

Interesse hebben in de ouderenproblematiek.
Respectvol kunnen omgaan met mensen in het algemeen.
Specifiek naar ouderen toe : geen betuttelende benadering.
Kunnen omgaan met privacy, beroepsgeheim…
Er bewust van zijn dat men niet komt uit eigen belang, doch veeleer om een waardevol contact, op gelijk niveau, op te bouwen met enkele of meerdere residenten.

Vrijwilligers mogen van ons begeleiding en waar wenselijk en nodig bijscholing verwachten. Er wordt ook een afsprakennota opgemaakt tussen de vrijwilliger en het woonzorgcentrum.