Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Steun In Natura

De dienstverlening in natura kan diverse vormen aannemen :

  • verstrekken van een voedselpakket;
  • ter beschikking stelling van een warme maaltijd;
  • bestelling van kolen of mazout;
  • meubilair en huisraad ter beschikking stellen of in bruikleen geven;
  • bon voor aankoop van kledij;
  • ter beschikkingstelling van een verwarmingstoestel;