Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Sociale Tewerkstellingsinitiatieven

Het OCMW probeert om zoveel mogelijk werkzoekenden aan het werk te zetten.
Dit gebeurt via het Tewerkstellingscentrum het Rak en onze thuisdienst