Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

SchuldbemiddelingOCMW Destelbergen
Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
Tel: 09/230.08.99
Fax: 09/231.89.90
E-mail: Administratieve Dienstverlening


Erkende dienst schuldbemiddeling

  • Persoonlijke begeleiding om terug inzicht te verkrijgen in eigen inkomsten en uitgaven zodat de betrokkene op termijn opnieuw zelf het budget kan beheren.

Budgetbegeleiding

  • Enkel begeleiding en advies tot het oplossen van overmatige schuldenlast;
  • Cliënt staat zelf in voor de uitvoering van zijn betalingen.

Budgetbeheer

  • De maatschappelijk werker beheert het budget;
  • Afbetaling van schulden via afbetalingsplannen;
  • Cliënt ontvangt op geregelde tijdstippen leefgeld.

Collectieve schuldbemiddeling

  • Vanuit een samenwerkingsverband met verschillende OCMW’s, wordt er door de erkende schuldbemiddelaar en jurist een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling bij de beslagrechter opgemaakt.

Lokale Adviescommissie (LAC)

Wanbetalers die gedropt worden door een commerciële leverancier worden klant bij Eandis, de sociale leverancier. Eandis en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening geven dossiers van wanbetalers door aan de Lokale Adviescommissie (LAC), die samenkomt op het OCMW.

Het LAC kan afbetaalplannen toekennen of een van volgende adviezen geven: het al dan niet afsluiten, beperken of opnieuw aansluiten van de toevoer van elektriciteit,aardgas of water.

Oplaadpunt budgetmeter

Bij klanten van de sociale leverancier (Eandis) wordt voor elektriciteit een budgetmeter geplaatst.
De budgetmeter werkt via een systeem van voorafbetaling.

Werkwijze:

  • De klant stort een bedrag aan Eandis;
  • De klant wendt zich met zijn betaalbewijs en oplaadkaart tot het oplaadpunt van het OCMW.