Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen 2013
raadsvergadering 07 01 2013
raadsvergadering 31 01 2013
raadsvergadering 28 02 2013
raadsvergadering 28 03 2013
raadsvergadering 25 04 2013
raadsvergadering 30 05 2013
raadsvergadering 27 06 2013
raadsvergadering 10 07 2013
raadsvergadering 22 08 2013
raadsvergadering 26 09 2013
raadsvergadering 24 10 2013
raadsvergadering 26 11 2013
raadsvergadering 04 12 2013

Raadsvergaderingen 2014
raadsvergadering 30 01 2014
raadsvergadering 27 02 2014
raadsvergadering 27 03 2014
raadsvergadering 28 04 2014
raadsvergadering 28 05 2014
raadsvergadering 26 06 2014
raadsvergadering 04 08 2014
raadsvergadering 28 08 2014
raadsvergadering 24 09 2014
raadsvergadering 23 10 2014
raadsvergadering 26 11 2014
raadsvergadering 17 12 2014

Raadsvergaderingen 2015
raadsvergadering 29 01 2015
raadsvergadering 26 02 2015
raadsvergadering 26 03 2015
raadsvergadering 06 05 2015
raadsvergadering 28 05 2015
raadsvergadering 24 06 2015
raadsvergadering 27 08 2015
raadsvergadering 23 09 2015
raadsvergadering 29 10 2015
raadsvergadering 19 11 2015
raadsvergadering 16 12 2015

Raadsvergaderingen 2016
raadsvergadering 27 01 2016
raadsvergadering 25 02 2016
raadsvergadering 23 03 2016
raadsvergadering 27 04 2016
raadsvergadering 25 05 2016
raadsvergadering 26 06 2016
raadsvergadering 24 08 2016
raadsvergadering 28 09 2016
raadsvergadering 26 10 2016
raadsvergadering 30 11 2016
raadsvergadering 21 12 2016

Raadsvergaderingen 2017
raadsvergadering 25 01 2017
raadsvergadering 22 02 2017
raadsvergadering 29 03 2017
raadsvergadering 26 04 2017
raadsvergadering 31 05 2017
raadsvergadering 28 06 2017
raadsvergadering 23 08 2017
raadsvergadering 27 09 2017
raadsvergadering 25 10 2017

Overzicht komende vergaderingen 2018:
Bijzonder Comité Sociale Dienst:
woensdag 7 maart 2018
woensdag 11 april 2018
woensdag 9 mei 2018
woensdag 6 juni 2018
woensdag 12 juli 2018
woensdag 8 augustus 2018
woensdag 5 september 2018
woensdag 10 oktober 2018
woensdag 7 november 2018
woensdag 5 december 2018

Vast Bureau:
donderdag 15 maart 2018
donderdag 12 april 2018
woensdag 9 mei 2018
donderdag 7 juni 2018
donderdag 12 juli 2018
donderdag 2 augustus 2018
donderdag 6 september 2018
donderdag 11 oktober 2018
donderdag 8 november 2018
donderdag 6 december 2018

Raadsvergaderingen:
woensdag 21 maart 2018 om 19u
woensdag 25 april 2018 om 19u
woensdag 23 mei 2018 om 19u
woensdag 20 juni 2018 om 19u
woensdag 22 augustus 2018 om 19u
woensdag 19 september 2018 om 19u
woensdag 24 oktober 2018 om 19u
woensdag 21 november 2018 om 19u
woensdag 19 december 2018 om 19u


woensdag 21 februari om 19u

DAGORDE

1. Goedkeuring verslag bestuursvergadering d.d. 24 januari 2018
2. Goedkeuring verslagen bestuursvergaderingen 2017
3. Agendapunt, aangebracht door fractie N-VA: sociale dienst: controles op woonkwaliteit
4. Agendapunt, aangebracht door fractie N-VA: overzicht van nog niet beantwoorde vragen uit de raadsvergadering van 2017
5. Agendapunt, aangebracht door fractie N-VA: doelstelling 4 meerjarenplan: “processen interne controle verfijnen” – AP1: uitwerken onderrichtingen verslag Audit Vlaanderen
6. Algemeen: UiTpas voor medewerkers
7. Algemeen: goedkeuring procedure logische toegangen informatiesystemen
8. Sociale dienst: goedkeuring cijfergegevens 2017 schuldbemiddeling
9. Sociale dienst, sociaal verhuurkantoor: goedkeuring jaarverslag en –rapport 2017
10. Sociale dienst, sociaal verhuurkantoor: goedkeuring intern huurreglement, deel 1 en 2
11. Campus Steenvoorde: hoogspanningscabine: automatische wederinschakeling
12. Woonzorgcentrum: aankoop relaxzetels
13. Betaalbaar stellen van facturen
14. Mededelingen

Locatie van vergaderingen:
Vast bureau: Raadzaal in het Dagverzorgingscentrum De Triangel, Steenvoordestraat 36, 9070 Destelbergen.
Raadsvergaderingen: Gemeentehuis (1e verdieping), Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen.