Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen 2013
raadsvergadering 07 01 2013
raadsvergadering 31 01 2013
raadsvergadering 28 02 2013
raadsvergadering 28 03 2013
raadsvergadering 25 04 2013
raadsvergadering 30 05 2013
raadsvergadering 27 06 2013
raadsvergadering 10 07 2013
raadsvergadering 22 08 2013
raadsvergadering 26 09 2013
raadsvergadering 24 10 2013
raadsvergadering 26 11 2013
raadsvergadering 04 12 2013

Raadsvergaderingen 2014
raadsvergadering 30 01 2014
raadsvergadering 27 02 2014
raadsvergadering 27 03 2014
raadsvergadering 28 04 2014
raadsvergadering 28 05 2014
raadsvergadering 26 06 2014
raadsvergadering 04 08 2014
raadsvergadering 28 08 2014
raadsvergadering 24 09 2014
raadsvergadering 23 10 2014
raadsvergadering 26 11 2014
raadsvergadering 17 12 2014

Raadsvergaderingen 2015
raadsvergadering 29 01 2015
raadsvergadering 26 02 2015
raadsvergadering 26 03 2015
raadsvergadering 06 05 2015
raadsvergadering 28 05 2015
raadsvergadering 24 06 2015
raadsvergadering 27 08 2015
raadsvergadering 23 09 2015
raadsvergadering 29 10 2015
raadsvergadering 19 11 2015
raadsvergadering 16 12 2015

Raadsvergaderingen 2016
raadsvergadering 27 01 2016
raadsvergadering 25 02 2016
raadsvergadering 23 03 2016
raadsvergadering 27 04 2016
raadsvergadering 25 05 2016
raadsvergadering 26 06 2016
raadsvergadering 24 08 2016
raadsvergadering 28 09 2016
raadsvergadering 26 10 2016
raadsvergadering 30 11 2016
raadsvergadering 21 12 2016

Raadsvergaderingen 2017
raadsvergadering 25 01 2017
raadsvergadering 22 02 2017
raadsvergadering 29 03 2017
raadsvergadering 26 04 2017
raadsvergadering 31 05 2017
raadsvergadering 28 06 2017
raadsvergadering 23 08 2017
raadsvergadering 27 09 2017
raadsvergadering 25 10 2017
raadsvergadering 29 11 2017
raadsvergadering 20 12 2017

Raadsvergaderingen 2018
raadsvergadering 24 01 2018
raadsvergadering 21 02 2018
raadsvergadering 21 03 2018
raadsvergadering 25 04 2018
raadsvergadering 23 05 2018
raadsvergadering 20 06 2018
raadsvergadering 22 08 2018

Overzicht komende vergaderingen 2018:
Bijzonder Comité Sociale Dienst:
woensdag 5 december 2018

Vast Bureau:
donderdag 6 december 2018

Raadsvergaderingen:
woensdag 19 december 2018 om 19u


woensdag 21 november 2018 om 19u

DAGORDE

Intergemeentelijke samenwerking
Algemene vergaderingen
1. Buitengewone algemene vergadering TMVS dv op 19 december 2018: goedkeuren agenda en mandaat aan de vertegenwoordigers

Algemeen bestuur
Notulen
2. Verslag OCMW-Raad van 24 oktober 2018

Financiën
Meerjarenplanning en budget
3. Ontwerp budget 2019
Betaalbaar stellen van facturen
4. Betaalbaar stellen van facturen

Interne zaken
Organisatiebeheersing
5. Opvolging uitvoering acties en vragen raadsleden
6. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's betreffende levering van groene stroom met burgerparticipatie

Sociale dienst
Algemene dienstverlening
7. Aankoop module GPMI + module KBI/NT2
8. Samenwerkingsovereenkomst Dyzo vzw

Zorg
Woonzorgcentrum Kouterhof
9. Indexaanpassing dagprijs
10. Aankoop van een schrob- en zuigmachine voor het woonzorgcentrum
11. Aanbesteding leveren klein medisch materiaal

Serviceflats
12. Kennisname jaarverslag serviceflats 2017

Dagverzorgingscentrum De Triangel
13. Sluiten werking voor gasten van het dagverzorgingscentrum voor de duur van 1 werkdag voor de inrichting met nieuw meubilair
14. Aanpassing interne afsprakennota en opname-overeenkomst

Varia
Mededelingen
15. Kennisname verslag Raad van Bestuur en Directiecomité TMVS dv 19 september 2018

Locatie van vergaderingen:
Vast bureau: Raadzaal in het Dagverzorgingscentrum De Triangel, Steenvoordestraat 36, 9070 Destelbergen.
Raadsvergaderingen: Gemeentehuis (1e verdieping), Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen.