Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen 2013
raadsvergadering 07 01 2013
raadsvergadering 31 01 2013
raadsvergadering 28 02 2013
raadsvergadering 28 03 2013
raadsvergadering 25 04 2013
raadsvergadering 30 05 2013
raadsvergadering 27 06 2013
raadsvergadering 10 07 2013
raadsvergadering 22 08 2013
raadsvergadering 26 09 2013
raadsvergadering 24 10 2013
raadsvergadering 26 11 2013
raadsvergadering 04 12 2013

Raadsvergaderingen 2014
raadsvergadering 30 01 2014
raadsvergadering 27 02 2014
raadsvergadering 27 03 2014
raadsvergadering 28 04 2014
raadsvergadering 28 05 2014
raadsvergadering 26 06 2014
raadsvergadering 04 08 2014
raadsvergadering 28 08 2014
raadsvergadering 24 09 2014
raadsvergadering 23 10 2014
raadsvergadering 26 11 2014
raadsvergadering 17 12 2014

Raadsvergaderingen 2015
raadsvergadering 29 01 2015
raadsvergadering 26 02 2015
raadsvergadering 26 03 2015
raadsvergadering 06 05 2015
raadsvergadering 28 05 2015
raadsvergadering 24 06 2015
raadsvergadering 27 08 2015
raadsvergadering 23 09 2015
raadsvergadering 29 10 2015
raadsvergadering 19 11 2015
raadsvergadering 16 12 2015

Raadsvergaderingen 2016
raadsvergadering 27 01 2016
raadsvergadering 25 02 2016
raadsvergadering 23 03 2016
raadsvergadering 27 04 2016
raadsvergadering 25 05 2016
raadsvergadering 26 06 2016
raadsvergadering 24 08 2016
raadsvergadering 28 09 2016
raadsvergadering 26 10 2016
raadsvergadering 30 11 2016
raadsvergadering 21 12 2016

Raadsvergaderingen 2017
raadsvergadering 25 01 2017
raadsvergadering 22 02 2017
raadsvergadering 29 03 2017
raadsvergadering 26 04 2017
raadsvergadering 31 05 2017
raadsvergadering 28 06 2017
raadsvergadering 23 08 2017
raadsvergadering 27 09 2017
raadsvergadering 25 10 2017
raadsvergadering 29 11 2017
raadsvergadering 20 12 2017

Raadsvergaderingen 2018
raadsvergadering 24 01 2018
raadsvergadering 21 02 2018
raadsvergadering 21 03 2018

Overzicht komende vergaderingen 2018:
Bijzonder Comité Sociale Dienst:
woensdag 5 september 2018
woensdag 10 oktober 2018
woensdag 7 november 2018
woensdag 5 december 2018

Vast Bureau:
donderdag 17 september 2018
donderdag 11 oktober 2018
donderdag 8 november 2018
donderdag 6 december 2018

Raadsvergaderingen:
woensdag 22 augustus 2018 om 19u
woensdag 19 september 2018 om 19u
woensdag 24 oktober 2018 om 19u
woensdag 21 november 2018 om 19u
woensdag 19 december 2018 om 19u


woensdag 22 augustus 2018 om 19u

DAGORDE

Algemeen bestuur
Gemeentelijke organen
1. Aktename inspiratienota gezamenlijke omgevingsanalyse gemeente en OCMW als voorbereiding op de volgende beleidsplanningscyclus

Algemeen bestuur
Notulen
2. Goedkeuren verslag OCMW-raad van 23 mei 2018
3. Goedkeuren verslag OCMW-Raad van 20 juni 2018
Agendapunten van raadsleden
4. Vragen raadslid Plets betreffende thuisdienst en wasgebeuren woonzorgcentrum
5. Aktename inspectieverslag POD MI

Financiën
Kwartaalrapportering
6. Aktename semesterrapportering 2018

Interne zaken
Organisatiebeheersing
7. Aktename voorbereiding van uitvoering van het decreet Lokaal Bestuur
8. Goedkeuring opleiding communicatieve besluitvorming
9. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's betreffende raamovereenkomst voor de bestickering van het wagenpark van OCMW en gemeentebestuur Destelbergen
10. Goedkeuring gunning betreffende aankoop korventransportmachine keuken - toegestane variante 3

Sociale dienst
Sociaal verhuurkantoor
11. Goedkeuring gunning betreffende raamovereenkomst voor onderhoud & pechverhelping van verwarmingsinstallaties, toestellen voor sanitair warm water, sanitair & elektrische voorzieningen - Perceel 1
12. Goedkeuring gunning betreffende raamovereenkomst voor het reinigen van dakgoten en ledigen aalput/septische put/beerput voor OCMW Destelbergen - Perceel 2
Lokaal opvanginitiatief
13. Goedkeuring afbouw van het individuele opvangnetwerk

Zorg
Woonzorgcentrum Kouterhof
14. Goedkeuring levering van geneesmiddelen en parafarmaceutica
15. Goedkeuring aankoop opvolgings- en optimalisatiesysteem RIZIV-inkomsten
16. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's betreffende huur van een softwareprogramma voor planning en beheer van RIZIV financiering, inclusief onderhoudscontract
17. Goedkeuring aankoop binnenzonnewering 2e verdieping
Serviceflats De Vlierbes
18. Goedkeuring aankoop dampkappen en systematische vernieuwing naargelang de behoefte
Lokaal dienstencentrum De Reinaert
19. Goedkeuring verderzetting dienstverlening maaltijden aan huis
20. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's betreffende levering van warme maaltijden aan huis

Varia
Mededelingen
21. Kennisname verslagen Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Zorgband Leie en Schelde
22. Kennisname verslagen Raad van Bestuur en Directiecomité TMVS dv

Locatie van vergaderingen:
Vast bureau: Raadzaal in het Dagverzorgingscentrum De Triangel, Steenvoordestraat 36, 9070 Destelbergen.
Raadsvergaderingen: Gemeentehuis (1e verdieping), Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen.