Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Psycho-sociale begeleidingOCMW Destelbergen
Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
Tel: 09/230.08.99
Fax: 09/231.89.90
E-mail: Administratieve Dienstverlening


Psychosociale begeleiding

Mensen met relatieproblemen, problemen rond huwelijk en echtscheiding, opvoedingsproblemen, met vragen rond opvang of huisvesting, vinden een luisterend oor. Vanuit de maatzorgvisie zoekt de maatschappelijk werker, samen met de cliënt, naar de meest aangepaste oplossingen.
Indien nodig wordt de hulp ingeroepen of verwezen naar meer gespecialiseerde diensten.
Wanneer de problematiek heel complex is en wanneer verschillende hulpverleners betrokken zijn, wordt in een LCO (Lokaal Cliëntoverleg) de aanpak en de hulpverlening afgestemd. Dit gebeurt steeds in aanwezigheid of minstens met medeweten van de betrokken cliënt.