Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Financiële steunOCMW Destelbergen
Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
Tel: 09/231.16.72
Fax: 09/231.89.90
E-mail: Administratieve Dienstverlening


Waarin kan het OCMW zoal tussenkomen bij financiële moeilijkheden ?

Bij een sociaal onderzoek door de maatschappelijk assistente zal bekeken worden hoe het OCMW best hulp kan bieden.
Naargelang uw situatie kan een aangepaste steun verleend worden, zoals

  • Toekenning van een leefloon: voor wie geen enkele bron van inkomsten heeft;
  • Voorschotten op pensioen, ziektevergoeding, werkloosheidsuitkeringen waarop iemand recht heeft maar waar de uitbetaling op zich laat wachten omwille van administratieve moeilijkheden;
  • Het toekennen van een financiële steun wanneer iemands budget omwille van gezondheidsproblemen dermate belast wordt dat hij of zij dreigt in financiële problemen te geraken; aan wie chronisch verzorgingsbehoevend is; kan een thuiszorgtoelage toegekend worden;
  • Eenmalige tussenkomsten door betaling van facturen voor onder meer hospitalisatiekosten, elektriciteitskosten, aankopen van een bril of orthopedisch materiaal;
  • Maandelijkse steun ter aanvulling van het normale inkomen wanneer blijkt dat dit inkomen onvoldoende is om de noodzakelijke gezinsuitgaven te verrichten;
  • Toekenning van een schoolpremieen een wintertoelage: een jaarlijkse tussenkomst in de kosten bij het begin van het schooljaar en in de stookkosten voor sociaal kwetsbare gezinnen;
  • Toekenning van een huurtoelage: wanneer de inkomsten ontoereikend zijn (als de huur meer bedraagt dan 1/3 van de inkomsten) om de huur te betalen van een passende woning volgens de samenstelling van het gezin;
  • Toekenning van steun in natura: wanneer men niet geholpen is met financiële steun (vb. beslag op loon, verslaving ed.) de steun kan ondermeer gegeven worden door het verstrekken van maaltijden, meubilair, kledingscheques. Deze hulpverlening wordt ook voorzien bij een plotselinge noodsituatie;