Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

BudgetbegeleidingOCMW Destelbergen
Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
Tel: 09/230.08.99
Fax: 09/231.89.90
E-mail: Administratieve Dienstverlening


  • Wanneer de oorzaak van de financiële mogelijkheden ligt in onbewust onzorgvuldig beheer van de inkomsten kan “budgetbegeleiding” voorzien worden;
  • Wanneer de oorzaak van de financiële mogelijkheden ligt in bewust onzorgvuldig beheer van de inkomsten (verslaving, roekeloze schulden ed) kan in budgetbeheer voorzien worden. Al de inkomsten worden geïnd door het OCMW en er wordt een leefgeld ter beschikking gesteld van de cliënt;
  • Wanneer de inkomsten niet meer volstaan om redelijkerwijze alle aangegane schulden af te betalen dan kan voorzien worden in schuldbemiddeling. Via de rechtbank zal dan een haalbare regeling afgesproken worden met de schuldeiser;
  • Je wordt geholpen om met je inkomsten rond te komen en daarmee een leven te leiden waarmee je in praktisch en materieel opzicht toch een goed gevoel blijft houden.