Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Basisdienstverlening

ONZE SOCIALE DIENST STAAT TER UWER BESCHIKKING VOOR:

Algemene sociale dienstverlening

  • Iedere persoon heeft recht op een menswaardig bestaan.
  • In onze hedendaagse samenleving kan het immers niet worden geduld en verantwoord dat mensen zonder woonst, zonder inkomen, zonder rechten - worden uitgesloten.
  • Het OCMW is er ook wettelijk toe gehouden om elkeen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
  • Onze maatschappelijke assistenten trachten u niet alleen te helpen om een antwoord te zoeken op al uw vragen op het vlak van de sociale wetgeving (recht op sociale tarieven, subsidies, ...),
    maar kunnen ook instaan voor een administratieve en psycho-sociale ondersteuning op alle levensdomeinen.
  • Bij heel specifieke vragen kunnen wij doorverwijzen naar meer gespecialiseerde externe diensten uit de regio.